შესვლა რეგისტრაცია

TBC Pay-ს აპარატით სესხის გადავადების შემთხვევაში, გთხოვთ, შებრძანდეთ კატეგორიაში „საბანკო მომსახურება“ -> „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები“ -> „WinCredit.ge“ -> "დაგვიანების საფასური".

Gadaixade.ge-ს აპარატით სესხის გადავადების შემთხვევაში, გთხოვთ, შებრძანდეთ კატეგორიაში „საბანკო მომსახურება“ -> „WinCredit.ge“ -> "დაგვიანების საფასური"

PayBox-ის აპარატით სესხის გადავადების შემთხვევაში, გთხოვთ, შებრძანდეთ კატეგორიაში „ბანკები, დაზღვევა, მიკროსაფინანსო“ -> "ონლაინ სესხები" -> „WinCredit.ge“ -> "დაგვიანების საფასური"

ExpressPay-ის აპარატით სესხის გადავადების შემთხვევაში, გთხოვთ, შებრძანდეთ კატეგორიაში „სხვა" -> „WinCredit.ge“ -> "დაგვიანების საფასური"

ინტერნეტ ბანკი

ყურადღება! ინტერნეტ ბანკით ან ფილიალით გადარიცხვისას, გთხოვთ, დანიშნულების ველში მიუთითოთ თანხის გადმორიცხვის მიზანი და მსესხებლის პირადი ნომერი, შემდეგი ფორმატით: სესხის დაგვიანების საფასური xxxxxx (x-ს მაგივრად მსესხებლის პირადი ნომერი).

მიმღები: შ.პ.ს. ახალი ფინანსური ჯგუფი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 402010836

საქართველოს ბანკი GE53BG0000000916189300
ბანკი რესპუბლიკა GE80BR0000010560737403
ლიბერთი ბანკი GE67LB0113149004221000
თიბისი ბანკი GE57TB7580236020100002

დაგვიანების საფასური წარმოადგენს ვადაგადაცილების პირგასამტეხლოს, რომელსაც იხდით წინასწარ. დაგვიანების საფასურის წინასწარ გადასახდელი თანხა მნიშვნელოვნად ნაკლებია იმ პირგასამტეხლოს ჯამურ ოდენობაზე, რომლის გადახდაც მოგიწევთ სესხის 7, 15 ან 30 დღით ვადაგადაცილების შემთხვევაში.